E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Kadınlara özel sigortalar
  3/25/2010


Para Dergisi ile birlikte dağıtılan SEMSİYE Dergisi bu sayısında kadınlara yönelik sigorta ürünlerini araştırdı 


Doğum ve sağlık sorunlarıyla karşılaşma oranı yüksek kadınlarımız için çok uygun fiyatlara sağlık sigortası ürünleri bulunuyor. Diğer taraftan evin reisi kadınlar konut sigortası ile evde oluşabilecek her türlü riski 100-200 TL'ye satın aldıkları konut poliçeleri ile dert etmekten kurtuluyor. Ülkemizde kadınlarımızın birçok sorunu bulunuyor. Bunların başında sosyal güvenceden uzak olmaları geliyor. Özel Emeklilik Planları (BES) özellikle sosyal güvencesi olmayan kadınlarımızın çarşı-pazardan artırdıkları ile gelecekte birikime sahip olmalarına olanak sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta kutlanan 'Dünya Kadınlar Günü' kadınlarımızın çalışma yaşamındaki sorunlarını bir kez daha hatırlamamızda önemli bir vesile oldu.
İş hayatındaki yeri yanında sigorta sektöründeki ağırlığı açısından da kadınlar önem arzediyor. Ülke genelinde ekonomik yetkinliğin erkek ağırlıklı olması ve daha çok sigortalanma oranında ilk sırayı trafik sigortalarının alması sebebiyle erkek sigortalı oranı yüzde 65 seviyelerinde. Her ne kadar sigortalıların çoğunluğunu erkekler oluştursa da Türkiye Reasürans Şirketleri Birliği'nin geçtiğimiz yıl Türkiye'de sigortanın algılanışı ve tüketici eğilimlerini ölçmek amacıyla yapmış olduğu "Sigorta Tutum ve Davranışları" araştırması da bize gösteriyor ki kadınlar, erkeklere oranla sigorta konusunda daha duyarlı.

Kadınlar "önce
sağlık" diyor
Kadınlar özellikle sağlık ve deprem gibi konulara karşı daha hassas yaklaşıyor. Kadınlar, çocuk sahibi olduklarında çocuklarının geleceklerini güvence altına almak bunun yanında gelecek günlere daha güvenli bakmak ve ilerleyen yaşlarda ekonomik anlamda sıkıntılı dönemler yaşamamak adına da risk ve birikim ağırlıklı sigortalara yöneliyor.
Geleceğe yönelik bir tasarruf sistemi olarak Türkiye'nin son 6 yılında gündemde olan Bireysel Emeklilik özelinde bakacak olursak, 2 milyonu aşkın katılımcı sayısının yüzde 61'ini erkekler, yüzde 39'unu ise kadınlar oluşturuyor.
MasterCard tarafından Ocak 2009'da gerçekleştirilen "Master Index" araştırması ise kadınların yatırımlarını çok iyi yönettiğini ortaya koyuyor. Ancak, kadınların da yatırım tercihleri arasında "sigorta" veya "BES ürünleri" hala ilk sıralarda yer almıyor.
Böyle bir ortamda ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan Bireysel Emeklilik Sistemi büyük önem kazanıyor. Bireylerin emeklik dönemlerinde ekonomik açıdan istedikleri standartlara kavuşabilmelerine yardımcı olmayı ve refah düzeylerini artırmayı amaçlayan sistem, söz konusu sosyal güvencesi olmayan kadınlar olduğunda kaçınılmaz olarak bugünden geleceklerini garanti altına almalarına olanak tanıyor.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Kadınım, İşsizim, Mutsuzum" Raporu'na göre ise son 10 yılda kadınların işgücüne katılma oranı 4 puan azalarak yüzde 26'ya geriledi ve işsizlerin üçte birini kadınlar oluşturdu. Kadınların "ev işleri" nedeniyle iş gücüne katılamadığı da belirlendi. Eğitimli ya da eğitim alma şansı bulunmayan birey olarak çalışma hayatına katılmayı başaran kadınlar ise ücret ve diğer haklar konusunda ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor. Rapora göre, 10 yıl önce Türkiye'de 15 ve yukarı yaşta 22 milyon 849 bin kadın bulunuyordu. İstihdam edilen ve işsizlerin toplamı anlamına gelen "kadın işgücü" 1999 yılında 6 milyon 853 bin kişiydi. 2009 yılının Kasım ayı itibarıyla 15 ve yukarı yaştaki kadın sayısı 3 milyon 468 bin kişi artarak, 26 milyon 317 bine ulaştı. Buna karşın 1999 yılında 6 milyon 853 bin olan kadın işgücü sayısı 2 bin kişi azalarak, 2009'da 6 milyon 851 bin kişiye geriledi. 1999 yılında kadınlarda yüzde 30 olan işgücüne katılma oranı 4 puan azalarak 2009 sonunda yüzde 26'ya indi.

Ev işi çalışmaya engel
Kadınlarda işgücüne dahil olmama nedenlerinin başında "ev işleriyle meşgul olmak" geldi. Bu nedenle çalışma yaşamının dışında kalan ev kadınlarının sayısı 2009 yılında 12 milyon 101 bin kişi oldu. Çalışamaz halde olan kadın sayısı 2 milyon 143 bin olurken, eğitim nedeniyle işgücü dışında kalan kadın sayısı 1 milyon 832 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İş bulma umudu olmayan kadın sayısı 310 bin olarak saptanırken, 2 milyon 251 bin kadının diğer sebeplerle işgücü dışında olduğu belirlendi.

İşsizler ordusunun
3'te biri kadın
Kadınların çalışma hayatına aktif katılımını sağlamakta zorlanan Türkiye, kadını işsiz bırakmak konusunda pek fazla zorlanmadı. 1999 yılında 387 bin kadın resmi işsiz olarak kayıtlara geçerken, 2009 yılı Kasım ayında bu rakam 592 bin kişi daha artarak 979 bin kişiye ulaştı. Bunun sonucu olarak da, 1999 yılındaki yüzde 6.3'lük kadın işsizlik oranı 2009'da yıllık ortalama yüzde 14.3'e yükseldi. Bir başka ifadeyle 2009 yılının Kasım'ında 3 milyon 471 bin kişilik işsizler ordusunun yaklaşık üçte birini yani yüzde 28.2'sini kadınlar oluşturdu. 10 yılda kadın istihdamı ise yüzde 27.7'den yüzde 22.3'e düştü. "15-24" yaş arasındaki genç kadınların işsizlik oranları da bu olumsuz gidişe paralel olarak artış gösterdi. 1999 yılında bu yaş grubundaki işsiz sayısı 300 bin, işsizlik oranı ise yüzde 14.1 iken aradan geçen 10 yılda işsiz genç kadın sayısı 79 bin kişi daha arttı ve 2009'da 379 bine ulaştı. Böylece toplam 979 bin kişilik kadın işsizlerin yüzde 38.7'sini 15-24 yaş grubundaki genç işsizler oluşturdu. 1999 yılında yüzde 14.1 olan kadınlarda genç işsizlik oranı ise geçen yıl yüzde 25'i buldu.

Krizde kadınların
geliri düştü
2008 yılında etkisini artıran küresel finansal krizin yansımaları 2009 yılında da devam etti. Bir yılda 245 bin kadın işsizler ordusuna katıldı. Kadınların yüzde 18.4'ünün geliri, yüzde 25.4'ünün ise tasarrufları azaldı. Yüzde 25.9'u borçlanırken, yüzde 22.7'si tatil ve eğlence masraflarını kıstı. Yaşanan kriz nedeniyle yüzde 59.5'i daha ucuz ürün tüketmeye yöneldi. Yüzde 1.9'u otomobil, yüzde 0.6'sı ise ev, arsa veya yazlık satmak zorunda kaldı. Çeşitli nedenlerle göç edenlerin oranı yüzde 2.3 olarak belirlendi.

Ücret adaletsizliği
Kadını çalışma hayatına katma konusunda bir türlü yeterli girişimi gösteremeyen Türkiye, cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinde ise oldukça başarılı oldu. Bu konuda en yeni resmi veri 2006 yılı tarihini taşısa da sonuçlar eğitim durumu ne olursa olsun kadın ve erkeklerdeki ücret farklılıklarının bir türlü kapanmadığını ortaya koydu. İlkokul ve altı mezunu kadınlarda 2006 itibarıyla aylık ortalama brüt ücret 650 TL iken erkeklerde bu rakam 784 TL oldu. Meslek lisesi mezunu bir kadın aylık ortalama 944 TL brüt maaşa çalışırken erkekler bin 298 TL aldı. Yüksek okul mezunu bir kadın bin 837 TL ortalama brüt ücret alırken, erkekler 2 bin 231 TL'ye mesai yaptı. Cinsiyetler arası ücret farklılığı eğitim durumuna göre yüzde 7 ile yüzde 18.7 arasında kadınlar aleyhine farklılık gösterdi.

Kadın bakan
sayısı ikiyi aşamadı
1980 yılındaki darbeden sonra geçen 30 yılda kurulan hükümetlerde bakanlık sayısı 36'ya kadar yükseldi. 2001 seçimlerinden sonra bazı bakanlıklar birleştirilerek bu sayı 20'li rakamlara indi. 1990 yılındaki kabinede bir kadın bakan yer alırken sonraki yıllarda kurulan hükümetlerdeki kadın bakan sayısı hiçbir aman ikiyi aşmadı.

Yalçın: Kadınlar, Prenses
Kasko'da hasara karışmıyor
RAY Sigorta Genel Koordinatörü İsmail Yalçın: Her ne kadar son yıllarda ekonomik bağımsızlığını kazanıp kendi namına bireysel yatırım yapan ve yatırımlarını sigortalayan kadın sayısında artış olsa da, ülkemizin taşıdığı sosyo-kültürel motifleri nedeniyle, istihdam edilebilir kadınlar içinde çalışan kadınların oranı % 25 ile Avrupa topluluğu oranlarına göre çok geride. Ekonomik olarak söz sahibi kadınlarımız bile, sigorta konusunda erkeklere oranla daha az bilinçliler ve daha çok "sigortayı bir bilen" erkek tarafından yönlendiriliyorlar. Hal böyle iken Türkiye'de kadınlara yönelik özel sigorta ürünleri tasarlamak ve risk havuzu oluşturmak oldukça güç. "Yuvayı dişi kuş yapar" derler. Her ne kadar bu atasözü öncelikle kadınlarımızın yuvalarını güvence altına almalarını, konut, eşya sigortalarını yaptırmalarını tavsiye etse de benim önerim öncelikle sağlık sigortalarını tamamlamaları ardından geleceklerini güvence altına almak için emeklilikle ilgili bir sigorta planını izlemeleri yönünde. Önümüzdeki yıllarda kadınların daha fazla iş gücüne katılmasını ve ekonomik olarak daha fazla güçleneceğini öngördüğümüz için kadınlara yönelik özel hizmetler içeren ürünler tasarlamaya başladık. Bunlardan ilki olan ve kadın oto sahiplerini hedefleyen Prenses Kasko'yu 2009 senesi içinde kadın tüketicilerimize sunduk. Bu ürün hasar sürecine kadınların hiç karışmamasını, tamirhanelere gitmeden baştan sona tüm servislerin tarafımızca yönetilmesini, ödenmesini ve tamir süreci sonunda aracın çekici ile tertemiz biçimde adrese teslimini içeriyor. Ayrıca kadınlara özel danışmanlıklar, lifestyle gibi hizmetlerle donatıldı. Ürün, makyaj çantası, ayna ve Clinique marka bakım setiyle tüketici beğenisine sunuluyor. Sağlık tarafında da özellikle anne ve çocuk sağlığına yönelik ürünleri 2010 senesinde duyuracağız.

------------------------------------------

Bulutlu: Kanser
ürünümüze ilgi büyük
Chartis Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu: Anne olan kadın öncelikle çocuğunun eğitimi için elinden geleni yapmak ister. Biz bu konuda satın alabilecekleri çok güzel bir ürün olan Eğitim Güvencesi Poliçesi'ni kendilerine önerebiliriz. Kadın sağlıklı olmak ister, bu sebeple sadece kendisine değil, tüm ailesine Sağlık Sigortası yaptırabilir. Evde, işyerinde, sokakta başınıza gelebilecek kazaların doğuracağı tedavi masrafları/ sakatlık / yaşam kaybını teminat altına alan ve nispeten daha ucuz primi olan Ferdi Kaza poliçesini satın alabilirler. Bizim poliçelerimizin en büyük özelliği ise müşterilerimizin istediği hastanelerde tedavi olma haklarını kısıtlamıyor olmamız ve tedavi bedellerini onlara % 100 geri ödememiz. Şirketimizde kadınlara yönelik olarak çıkartılmış olan kanser ürünü, özellikle son dönemlerde çok tercih edilen bir poliçe olduğundan kolaylıkla satın alınabilir. Kanser teşhisi anında en azından maddi olarak sıkıntı yaşamayacak şekilde tedbirini alarak, kadınlarımız bu konudaki plancılığını da kendisi ve ailesi lehine kullanmış olur. Kanser ürünü, kansere maruz kalındığında seçilen teminat limitine göre, teşhisi takiben tazminat ödemesi yapan bir sigorta poliçesi. Bu sigorta ile verilen Kanser Teşhis Teminatı ile poliçe yapılırken belirlenen teminat bedeli, hiçbir fatura talep etmeksizin tek celsede ve nakit ve peşin ödenir. Gündelik tazminat teminatı ile kansere bağlı hastanede yatış süresi için gündelik tazminat teminatı olarak ya da poliçede belirtilen teminatı aylık gelir teminatı olarak ödeyebiliyoruz. Sigortalının vefatı halinde, kanser poliçesinden doğan tüm haklar yasal varislere devroluyor.

------------------------------------------

Nakkaşoğlu: Kaskoda
avantajlı fiyatlar sunuyoruz

Allianz Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Mehmet Nakkaşoğlu: Sağlık sigortalarında 40 yaş üstü tüm kadın sigortalılarımız için kontrol mamografi hizmetini yılda bir kez anlaşmalı kurumlarımızca ücretsiz olarak sunuyoruz. Poliçelerinin özelliklerine göre Acil Yardım Hizmeti, Yenidoğan Ev Ziyareti, Sağlık Tarama Hizmetleri (check up) gibi çeşitli alternatif hizmetler de sağlıyoruz. Üstelik bu hizmetlerimiz poliçe hasarsızlığını etkilemiyor. Kasko planlarımızı da "Tüm Oto Sigortası" adı altında birleştirdik ve poliçeye iki yeni teminat ekledik. Şu ana kadar Türkiye'de hiçbir kasko ürününde bulunmayan bu teminatlarla kadın sigortalılarımıza kaskoda daha avantajlı fiyatlar sunabiliyoruz. Sağlık ve kasko dışında konutlar için de Tüm Ev adlı yeni bir ürünümüz var. Tüm Ev, evleri tehdit eden pek çok riske karşı ev sahiplerinin ve kiracıların kendilerini güvende hissetmesini sağlıyor. Yangın, yıldırım, infilak, sel/su baskını, dahili su, fırtına, yer kayması, duman, kötü niyetli hareketler ve terör gibi toplumsal olayları, hava ve kara taşıtları çarpması, hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları, geçici ikametgah masrafları, yakıt sızması, kira kaybı, ferdi kaza, izolasyon yetersizliği, konuttaki nakit para-döviz-Cumhuriyet altını, elektrik hasarı, kişisel eşya gasp, kapkaç ve yankesicilik risklerini teminat altına alıyor. Tüm Ev ile sigortalıların teminatları tamamen kendi ihtiyaçlarına göre tercih edebildiği için ev ekonomisi konusunda hassas olan kadınlarımızın bütçelerine uygun konut sigortasına sahip olmalarına da olanak veriliyor. Ocak 2010 tarihi itibariyle sigortalılarımızın % 30'u kadın, % 70'i ise erkek.

------------------------------------------

Gölpınar: Bebekler için
tüm teminatları veriyoruz

Yapı Kredi Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Gölpınar: Sağlık sigortalarımızda bulunan Aile Planlaması teminatı, doğum öncesi rutin doktor kontrolleri, normal doğum, sezaryen, gebelik öncesi ve sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyonlar, lohusalıkla ilgili giderler gibi sağlık masraflarını karşılıyor. Ayrıca bu teminata sahip olan annelerin poliçe süresi boyunca yaptıkları doğumda dünyaya gelen bebekleri de Yapı Kredi Sigorta Bebeği adını verdiğimiz özel bir statüye sahip oluyor ve doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıkları teminat altına alınabiliyor. Sektörde ilk uygulaması Yapı Kredi Sigorta tarafından yapılmış olan sağlık sigortası sahiplerine verilen Telemed 24 kartımız, anlaşmalı kurumlarımızda sigorta kapsamına giren sağlık giderlerini herhangi bir ödeme yapmadan otomatik provizyon ile almalarını sağlıyor. Ayrıca, her gün 24 saat boyunca hizmet veren acil tıbbi danışma hattımız da sağlık sigortalılarımıza sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerimizden bir tanesi. Kasko ürünümüzün içinde yer alan asisstans teminatı ile sunduğumuz hizmetle, aracın lastiğinin patlaması ya da aracın çekilmesini gerektiren arıza ve kazaların meydana gelmesi gibi birçok durumda da kadınların hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu ürünlerin dışında, Yuvam ürünümüzde bulunan asisstans teminatı sayesinde kapıda kalındığında, su ve elektrik tesisatında sorun yaşandığında ya da cam kırıldığında sadece bir telefon ederek kolayca yardım alabiliyorlar. Şirketimizden poliçe satın alan kadınlarımızın oranı ise yaklaşık yüzde 20.


Erkan: "Ev Hanımları
Emeklilik Planı"mız var
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erkan: Düşük katkı payları ile sisteme girme imkânı sunduğumuz "Ev Hanımları Emeklilik Planı"mıza çok yoğun ilgi gösteriliyor. Söz konusu Ev Hanımları Emeklilik Planı'mıza sadece bir pazarlama unsuru olarak değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk bilinci ile yaklaşıyoruz. Zira, söz konusu ürün ile kamu sosyal güvenlik mekanizması kapsamına giremeyen kadınların, kendilerinin veya eşlerinin bugünkü küçük tasarrufları ile gelecek yıllarda bir emeklilik güvencesine sahip olmaları mümkün oluyor. Burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta ise; eşleri adına bireysel emeklilik katkı payı ödeyen erkeklerin söz konusu tutarları kendi vergi matrahlarından indirebilme hakkına sahip olmaları. Dolayısıyla, eşine ya da annesine güzel bir hediye vermenin yanı sıra onlara bir güvence sağlamak isteyen erkeklerin; özellikle çiftlerin evlilik yıldönümü, Anneler Günü ve Kadınlar Günü gibi özel günlerde bireysel emeklilik ürünlerine olan talepleri yoğun olarak hissediliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki genel cinsiyet dağılımına baktığımızda sistemde yer alan kadın katılımcıların oranı % 39 seviyesinde. Ancak, Anadolu Hayat Emeklilik olarak Ev Hanımları'na yönelik ürünümüz ve yoğun iletişim faaliyetlerimiz sonucunda kadın katılımcıların oranı şirketimizde % 53 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Plan dâhilinde acil durumlarda 7 gün/24 saat acil yardım, sağlık danışmanlığı ve kara ambulansı hizmetinden ve şirketimizin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında indirim imkânlarından yararlanılabiliyor. Ayrıca, katılımcının eşinin ölümü ya da tam ve kalıcı sakatlığı halinde, ya da katılımcının bekâr olması durumunda kendisinin tam ve kalıcı sakatlığı halinde, onuncu yıla kadar katkı payı ödemelerini Anadolu Hayat Emeklilik üstleniyor.

------------------------------------------------------

Şengün: Bayanlar için
kampanya düzenliyoruz

Allianz Bireysel Sigortalar Direktörü Ömür Şengün: Şirketimizde kadın katılımcı sayısı 27.772 adet olup tüm katılımcılarımız içerisinde ev hanımı olanların oranı % 7,2. Ocak 2010 tarihi itibariyle BES katılımcılarımızın % 44'ü kadın, % 56'sı da erkek. Allianz olarak uluslararası deneyimizden ve finansal yapımızdan aldığımız güçle katılımcılarımıza her zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 'Bayanlara Özel Kampanya' kapsamında hazırladığımız ürünümüzle daha avantajlı şekilde sisteme dahil olmalarına imkan sağlayarak her gelir düzeyinde çalışan veya çalışmayan kadınlarımızın geleceklerini güvence altına almalarına olanak tanıdık. 2010 yılında da tüm katılımcılarımız, aylık 90 TL'den başlayan uygun katkı payı ödeme seçenekleriyle sisteme dahil olabiliyorlar. Çilek, Kiraz ve Nar Ekstra planlarımızla katılımcılarımızın karşılaşabilecekleri olumsuz bir durum karşısında mağdur olmalarını önlemek amacıyla sektörde ilk kez işsizlik durumunu da kapsayacak şekilde ücretsiz olarak Katkı Payı Güvencesi sunuyoruz. Katılımcılarımızın işsizlik, hastanede yatış, tehlikeli hastalıklar, kaza sonucu daimi maluliyet gibi risklerle karşılaşmaları durumunda altı aylık katkı paylarını karşılıyoruz. Ayrıca tüm katılımcılarımıza ambulans gönderiminden tıbbi danışma, evde bakım hizmeti ve ücreti şirketimizce karşılanan doğum sonrası anneye destek amaçlı bir bakıcının 1 gün süre ile gönderilmesine kadar geniş yelpazede Medikal Asistans hizmetlerinden yararlanma imkanı tanıyor, anlaşmalı sağlık kurumlarında % 30'lara varan indirim olanağı sağlıyoruz.


------------------------------------------------------

Yeşilırmak: Bonuslu
planlarımız bulunuyor

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Yusuf Yeşilırmak: Çalıştıkları dönemde yaptıkları tasarrufları Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değerlendiren kadın katılımcılar emekli olacakları dönemde 2. emekliliklerine sahip olabileceklerinden, emekli oldukları dönemde de çalıştıkları dönemde olduğu gibi refah içerisinde yaşantılarını sürdürebilirler. Şirketimizde Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcılarımızın % 41.83'i, Birikimli Hayat Sigortaları'nda % 39.78'i, Birikimsiz Hayat Sigortaları'nda % 17.25'i, Ferdi Kaza Sigortası'nda ise % 20.47'si kadınlardan oluşuyor. Geleceğini güvence altına almak isteyen, emeklilik döneminde çalıştıkları dönemdeki gibi refah içerisinde bir hayat sürmek isteyen kadınlarımıza bireysel emeklilik yaptırmalarını öneriyoruz. Ayrıca çok avantajlı bonuslu planlarımızdan yararlanabilmeleri için de şirketimizi seçmelerini tavsiye ediyoruz. Müşteri memnuniyetini ilke edinen şirketimizde başka hiçbir şirkette bulunmayan 4 adet ferdi, 5 adet grup olmak üzere toplam 9 adet bonuslu planımız mevcut. Bu planlar katılımcısına sistemde kaldığı müddetçe ek gelir sağlıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne bu planlarla giren ve 5 yılını dolduran katılımcı 5.yılın sonunda toplam birikiminin % 1'i kadar, yine sistemde kalmaya devam edip 10. yılını dolduran katılımcıya 10. yılın sonunda toplam birikiminin % 1'i kadar daha, katılımcının bu plandan emekliliğe hak kazanması halinde hak kazandığı tarihteki toplam birikiminin % 1,75'i kadar daha bonus elde ediyor.

------------------------------------------------------

Akkaya: BES, ev
hanımları için ideal
ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Recep Akkaya: Özel sigortaların yanı sıra kadınların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılmasıyla uzun sürede küçük tasarruflarla, emeklilik yaşlarına geldiklerinde ek maaş ya da birikim elde etmeleri mümkün olacak. Özellikle sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarının şimdiden ödemeye başlayacakları düşük katkı payları, emeklilik dönemlerinde ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlayabilir. EGM 2008 yıllık gelişim raporuna göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcıların % 3 9'u kadınlardan oluşuyor. ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat olarak ise toplam katılımcılarımızın % 32'sini kadınlar oluşturuyor. Bizim için öncelikli olan, müşterilerimizin beklentilerini anlayacak, bu beklentilere göre onları bilinçlendirecek ve nihayetinde, bilinçli olarak tercih yapılmasını sağlayacak bir yapılanmayı oluşturmak. Tüm satış kanallarımız, bu çerçevede hareket ediyor ve değindiğimiz ürün kollarından karma sigorta, risk ürünleri, ferdi kaza ürünleri, bireysel emeklilik, birikimli hayat gibi birçok ürünü, tamamen ihtiyaca göre müşterilerimize sunuyoruz. Amacımız, bilinçli bir alışverişin yapılması ve uzun vadeli bir ilişkinin oluşturulması. Buradan hareketle ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat olarak, düşük tutarlarla tasarruf yapmak isteyen ev hanımlarına ya da diledikleri tutarlarda birikim yapabilme imkanı olan çalışan kadınlara yönelik bireysel emeklilik planı çeşitliliğine sahibiz.

------------------------------------------------------

Birman: Tüm riskleri
üstlenecek ürünlerimiz var
AEGON Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeka Birman: Özellikle kırsal alanda kadın ya çalışma hayatına hiç katılmıyor ya da resmi olarak hak sahibi olmadan aile işletmelerinde görev alıyor. Bu durumda kadınların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dâhil olması erkeklerden daha hayati öneme sahip hale geliyor. Devletin sağladığı sosyal güvenlik sisteminde yer alamamış olan kadınlarımızın bütçelerine uygun bir katılım payı ile Bireysel Emeklilik Planı'na sahip olmaları kendi gelecekleri açısından çok önemli. AEGON Emeklilik ve Hayat olarak bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarında hizmetlerimizle farklılaşarak rakiplerimizden ayırt edilebileceğimizi düşünüyoruz. Hem kadınlarımızın hem de hedef kitlemizde bulunan diğer müşterilerimizin tüm yaşamsal risklerini güvence altına alabilecek entegre ürünler geliştirdik. Örneğin çocuğu olan bir anne kendi finansal durumuna en uygun Bireysel Emeklilik Planı’nı oluştururken aynı anda çocuğunun geleceğini garanti altına alabileceği bir hayat sigortası ürününe de sahip olabiliyor. AEGON Emeklilik ve Hayat evli, bekar, kadın, erkek, çocuklu, çocuksuz tüm katılımcı grupları için bireysel emeklilik hayalini başka bir hayat sigortası ürünü ile mümkün kılan bir yandan yaşamsal riskleri güvence altına alırken öte yandan uzun vadeli tasarrufa imkan sağlayan ürünler sunuyor. Şirketimiz bireysel emeklilik katılımcılarının yaklaşık % 25'ini kadınlar oluşturuyor.

------------------------------------------------------

Eriş: Önceliğimiz
bilgilendirme ve destek

Yapı Kredi Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eriş: Öncelikle kadınların emeklilik dönemleri için birikim yaparken Bireysel Emeklilik Sistemi'ni seçmelerini öneriyoruz. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırım yapacak kadınların Yapı Kredi Emeklilik'i tercih etmeleri için de pek çok neden var. 2 milyonu aşkın katılımcının bulunduğu BES'te toplam içinde kadın katılımcıların oranı yüzde 40 seviyesinde ve bu oran Yapı Kredi Emeklilik için de aynı. Bir katılımcı adayı Yapı Kredi Emeklilik'ten Bireysel Emeklilik Planı almak istediğinde bizim için en önemli şey o müşteri adayına en doğru ve ihtiyaçlarını en iyi karşılayan planı sunmak. Bu doğrultuda Yapı Kredi Emeklilik bireysel güvence danışmanları her müşterimize Finansal Planlama Analizi yaparak onların ihtiyaç ve beklentilerine en uygun emeklilik birikimi yöntemini belirliyor ve bu doğrultuda önerilerde bulunuyor. Üstelik bilgilendirme süreci satış sonrasında da devam ediyor. Katılımcılarla iletişimimiz 10-20 yıl gibi uzun dönemi kapsıyor. Bu nedenle bilgilendirme ve destek önceliğimiz. Yapı Kredi Emeklilik'in sunduğu Akıllı Adım Bireysel Emeklilik Planları sadece emeklilikte değil daha sisteme girer girmez katılımcılarına ek faydalar sağlıyor. Özellikle sağlık ile ilgili ek faydalar kadın katılımcılarımız tarafından ilgiyle karşılanıyor. Acil durumlarda, ücretsiz kara ambulansı hizmeti ile Türkiye'nin dört bir yanında yerleşmiş anlaşmalı sağlık kurumlarımızda % 25'e varan indirim imkanları bunların başında geliyor.

------------------------------------------------------

Yurtseven: BES'in
vergi avantajı var
DenizEmeklilik Genel Müdürü Deniz Yurtseven: Türkiye'de özellikle kadınların geleceklerini güvence altına almak adına Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılmaları gerekiyor. Çalışan kadınların, özellikle birikimlerini değerlendirme adına iyi bir alternatif olarak BES'i tercih ettiğini söyleyebilirim. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin çalışanlar açısından en büyük avantajlarından vergi avantajının da varlığı, bu sistemi daha cazip hale getiriyor. Bulundukları vergi dilimine göre aylık katkı payları üzerinden vergi indirimi alan çalışanlar, aynı zamanda birikimlerini yüksek fon getirileri olan bireysel emeklilik fonlarında değerlendirerek gelecekleri için iyi bir yatırım yapmış oluyorlar. Şirketimimizdeki BES katılımcılarımızın % 40'ını kadınlar oluşturuyor. Kuşkusuz kadınların sosyal hayattaki rolleri arttıkça bu oran da artacak. Bireysel Emeklilik Planı tercih ederken bireyler şirketin güvenilirliği, şirketin müşterilere yaklaşımı, yönetim gideri ve fon işletim gideri gibi kesintileri ve kendilerine önerilen farklı planları gözönüne alarak kendileri için en doğru tercihi yapmalılar. "En çok tercih edilen emeklilik şirketi" olmak hedefimiz ışığında DenizEmeklilik olarak müşterilerimize kolay anlaşılır, uygun gruba bağlı ve bireysel planlar sunuyor; aynı zamanda emekliliğe uzanan bu uzun yolculukta onlara "müşteri odaklı" yaklaşımın farkını hissettirmeyi temin ediyoruz.
------------------------------------------------------

Sözütek: Geleceği de
düşünmek gerekiyor

Finans Emeklilik Genel Müdürü Ajlan Sözütek: Emeklilikte elde edilecek düzenli bir gelirin ev hanımları için bir ihtiyaç olduğu ve buna bağlı bir talebin oluştuğu aşikar. Ülkemizde çalışan nüfusun bile gelecek yıllarda emekli olduğunda ek gelire ihtiyaç duyacağı öngörüsünden hareketle, hiç bir sosyal güvencesi olmayan bireylerin bir emeklilik birikimine ve düzenli bir emeklilik gelirine sahip olmak istemeleri son derece doğal bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu noktada özellikle sosyal güvencesi olmayan bireylerin ilerleyen yaşlarda bir birikime veya düzenli gelire sahip olmak için Bireysel Emeklilik Planları'nı bir alternatif olarak düşünmeleri faydalı olacak. Bugün sektörümüzde her kesimden katılımcıya hitap edecek ürünler mevcut. Dolayısı ile kişilerin bütçeleri nispetinde kendilerine uygun bir emeklilik planı ile sisteme dahil olmaları mümkün. Gençlik yıllarında aktif olarak çalışan bireylerin çoğunluğu için çalışma hayatının sonundaki hedef emeklilik olduğundan, emeklilik için ek bir gelir elde etme ihtiyacı ve bilinci de tüm çalışan kesimlerde doğal olarak var. Bu çerçevede çalışma hayatının içerisinde olan ve düzenli bir gelir elde eden kadın çalışanlar da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil oluyorlar. Şu anda bayan katılımcıların oranı sektörün genelinde yaklaşık olarak % 40 civarında. Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.'den Bireysel Emeklilik Planı bulunan katılımcılarımızın % 23'ünü kadınlar oluşturuyor.

Giraudeau: Süper
Emeklilik planını tasarladık

Groupama Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Philippe Giraudeau: Sosyal güvencesi ve ek geliri olmayan kadınlarımızın ileri yaşlarda rahat etmeleri için düzenli olarak tasarrufta bulunmaları, kendilerini ve ailelerini bugünden güvence altına almaları gerektiğine inanıyoruz. Henüz istenilen düzeyde olmasa da, bu konuya olan ilgi gün geçtikçe artıyor ve kadınlarımız da doğru şekilde bilgilendirildikleri zaman, bu yönde gerekli adımları atmakta gecikmiyorlar. Groupama Emeklilik'teki katılımcıların bugün itibarıyla %47'si kadınlardan oluşuyor. Bu anlamda Groupama, kadınları bireysel emeklilik sistemine çekmekte, sektör genelinden daha başarılı. Groupama Emekllilik, 537 milyon lira fon büyüklüğü ile şu anda emeklilik pazarında 6. sırada yer alan bir şirket. Enerjimizin önemli bir kısmını emeklilik alanına harcıyoruz. Bu esnada gördük ki, kadınlarımız genelde kenara belli bir miktar para atıyor ve bu parayı da çocukları veya kendisi için faydalı bir yatırımda kullanmak istiyor. İşte bu nedenle, geçen sene ortasında, kadınlar için öncelikli olmak üzere, Bu plan özellikle, kenarda toplu parası bulunan ve kesintilerini en baştan sıfırlamak isteyen müşterilerimiz için tasarlandı. Toplu ilk ödeme yerine, her ay az az ödemek isteyenler de ayda 85 liradan başlayan katkı payları ile geleceklerini biriktirmeye başlayabilirler. Üstelik bu planımızda da, diğer tüm planlarımızda olduğu gibi acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim imkanını ücretsiz olarak sunuyoruz.

Karahan: "Doğum ve
Annelik" teminatımız var
Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Ömer Karahan: Acıbadem Sigorta önce insan, önce sağlık ilkesine bağlı kalarak çalışmalar yapıyor. Bayanlara özel, yaradılışlarının doğasına özgü annelik duygusunu korumaya, destek vermeye yönelik Türkiye'de ilk ve tek uzun süreli doğum sigortasını Acıbadem Sigorta sektöre kazandırdı. Şu an için sadece Acıbadem Adana Hastanesi'nde geçerli olan ve Çukurova bölgesinde satışa sunulan ürün için İstanbul ve diğer büyük illerden de oldukça büyük bir istek geliyor. “Acıbadem Bebeğim” ürünün temel amacı ise bir kadının hayatındaki en özel dönemlerinden biri olan hamilelik sürecini tüm kaygılardan uzak geçirmesini sağlamak. Acıbadem Sigorta olarak, güzel heyecanlarla dolu bu dönemde de anne adaylarının yanında olmak için Acıbadem Sağlık Grubu'nun dünya standartlarındaki kalitesiyle “Doğum ve Annelik” teminatı oluşturduk. Anne adayları, Acıbadem Bebeğim ile 3 yıl süresince günde sadece 6 Lira'ya aşağıdaki hizmetlerden yararlanma ayrıcalığına sahip oluyorlar. Üstelik bu poliçede bekleme süresi de yok. Acıbadem Bebeğim'e hamile kaldıktan sonra dahi sahip olunabiliyor. Mevcut sigortalılarımızın % 51'ini bayanlar oluşturuyor.
Sağlık ve hayat sigortacılığını klasik “hasarcı” mantığıyla değil, sigortalılarının “sağlık ve yaşam kalitelerini yükseltmeye önem veren” bir anlayışla yürüten Acıbadem Sigorta, sigorta sektöründe eksiklik duyulan ürünlere odaklanarak atılımlar yapıyor ve yenilikçi ürünleriyle sigortalılarına bütünsel çözümler sunuyor


***********kutu

Kadınların Türkiye'deki
önemli köşe taşları

-1914: Kadınlar tüccarlık ve esnaflığa başladı.
-1915: Kadın işçiler için sosyal haklar açısından ilk düzenleme yapıldı.
-1922: Yedi kız öğrenci, tıp fakültesine kayıt yaptırarak eğitime başladı.
-1923: Kadınların siyasal haklarını savunmak üzere ''Kadınlar Halk Fırkası'' adıyla bir siyasi parti kuruldu.
-1924: Eğitim ve Öğretim birliğini sağlayan (Tevhid-i Tedrisat) kanunu çıkarıldı.
-1926: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ile tek eşlilik zorunlu hale getirildi, kadınlar boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf yetkisine sahip oldular.
-1930: Kadınlar belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde etti.
-1933: Kadınlar muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde etti.
-1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.
-1934: Kadınlar milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde etti.
-1945: Analık sigortası (doğum yardımı) 4772 Sayılı Yasa ile düzenlendi.
-1949: Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi 5417 Sayılı Yasa ile sağlandı.
-1965: Nüfus Planlaması hakkında 557 sayılı Yasa çıkarıldı. Bu yasa ile; geriye dönüşümlü aile planlaması yöntemleri serbest bırakıldı ve ancak tıbbi zaruret halinde kürtaj hakkı tanındı.
-1971: İlk kadın bakan Türkan Akyol parlamento dışından atandı.
-1985: Türkiye, ''Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi''ni (CEDAW) imzaladı. 1986'da TBMM tarafından onaylandı.
-1986: Parlamento üyesi İmren Aykut hükümette yer aldı.
-1990: Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan yasa maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
-1993: Girişimciliğe özendirmek amacıyla kadına özel düşük faizli kredi uygulaması başlatıldı.
-1994: İlk kadın başbakan Tansu Çiller göreve geldi.
-1997: Kadınlar, kocalarının soyadı ile birlikte kendi soyadlarını da kullanma hakkını elde ettiler.
-2000: Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve kız çocuklarının meslek sahibi, ufku açık ''bireyler'' haline gelmelerini amaçlayan ''Kardelenler-Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları'' isimli Proje başlatıldı.
-2002: Yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, eşlerin iş ve meslek seçiminde birbirlerinden izin almak zorunda olmadıkları hükme bağlandı.
-2003: ''Haydi Kızlar Okula Kampanyası'', kız çocuklarının okullulaşma oranının en az olduğu 10 ilde başlatıldı.
-2003: İşçi işveren ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılamayacağı, iş sözleşmesinin yapılmasında, uygulanmasında ve sona erdirilmesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılamayacağı, cinsiyet nedeniyle eşit değerde iş için daha düşük ücret verilemeyeceği, cinsiyet, medeni hal ve aile yükümlülükleri, hamilelik ve doğumun iş aktinin feshi için geçerli sebep oluşturamayacağı gibi hükümleri içeren yeni İş Kanunu yürürlüğe girdi.
-2004: ''Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik'' yürürlüğe girdi.
-2004: Personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin ''Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi'' konulu Başbakanlık Genelgesi yürürlüğe girdi.
-2004: Doğum izinlerinin artırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.
-2004: Cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddet konusunda çağdaş düzenlemeler içeren Yeni Türk Ceza Kanunu kabul edildi.
-2005: 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren yeni TCK ile, işyerinde cinsel taciz kavramı düzenlendi ve sadece üst yönetici değil çalışanlar arasında da cinsel taciz suçuna yaptırım getirildi.
-2007: 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Genel Seçimler ile Parlamentoya giren kadın milletvekili sayısı yüzde 100 artarak kadın vekil oranı yüzde 9'a ulaştı.

  
  

Kaynak : Şemsiye Dergisi
Hit : 8105


HDI Sigorta yeni yaşını kutluyor
Emeklilerin prim kesintisi kaldırıldı
Bağ Kur lu esnaf eşit hak istiyor
SGK nın Dul Aylığını Erkekler de Alabilir
Yıllık izin kullanım süreleri değişti
Aksigorta Türkiye nin sağlık haritasını çıkardı
SGK SSK sorgulamaları internetten nasıl yapılıyor
Kıdem tazminatında yeni sisteme geri sayım
SGK dan güzel haber 23 ilaç daha
Emeklilik yaşında değişim olmayacak
Palandöken Sgk Birleşmesi İsteneni Veremedi
SGK dan açıklama: 2 Kasım a kadar...
SGK ya 13 milyar lira asgari vaat müjdesi
SGK hizmet dökümü alarak SSK günlerinizi öğrenin!
SGK, 3 ilde 12 gayrimenkul satacak
SGK işlem süreleri uzatıldı
SGK Mobil Araçla Emekli Edecek
SGK Çeyiz Parası Nereden VE Nasıl Alınır? Evlilik Yardım Ücreti Ne Kadar Başvuru Şartları Nelerdir?
Borcu Yoktur Yazısı İnternetten Nasıl Alınır? SSK E-Borcu Yoktur Sorgulama ve Öğrenme - Anlamlı Gazete
SGK Ne Zaman Emekli Olurum Uygulaması
SGK 1.3 milyonun borcunu donduruyor
Trafik ya da iş kazası için SGK ya borcu olana af
SGK:Her 3 çalışandan biri kayıt dışı
SGK´ya "kıdem aylığı hesaplaması" başvurusu
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Haber Platformu, www.sagliksigortamiz.com portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International News Platform, www.sagliksigortamiz.com portal managers has no responsibility and bind.

Sigorta Hizmetleri - Sosyal Güvenlik Kurumu - Sağlık Sigortası Genel Şartları - Sağlık Sigortası Ücretleri - Sigorta Karşılaştırma
Medasist International © Copyright 2005
fırsat - günün fırsatı - günün ürünü - tv ürünleri